• 03423171601

MÜZİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALININ AÇILMA GEREKÇELERİ

 

a. Çok yönlü ve oldukça zengin bir yapısal özelliğe sahip olan Türk Müziğinin; müzikal, sanatsal, kültürel, sosyal din vb. özelliklerine ilişkin bilimsel çalışmalar yapmak ve bu konularda alanında uzman müzik bilimciler yetiştirmek.

 

b. Bilim ve teknik alanında kendini kanıtlamış olan üniversitemizin “Folklor” ve “Müzik Bilimleri” alanlarında da akademik çalışmalar yapmasına olanak sağlayarak Türk kültürüne katkıda bulunmak.

 

c. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hem araştırma hem de uygulama yapabilme olanağı sağlayarak, Genel Müzik Bilimi ve Türk Müziği alanlarında disiplinlerarası çalışmalar yapmak.

 

d. Türk müziğinin tanıtımına yönelik yerel, ulusal ve uluslararası bilimsel projeler gerçekleştirmek, Böylelikle küreselleşen dünyada Türk kültürünün zenginliğini yerelden ulusala, ulusaldan uluslararası platformlara taşımak.

 

e. Sözlü kültür ürünlerini müzikal yapıları ile derlemek ve bilimsel yayınlara dönüştürmek. Tespit edilen kültürel malzemelerin sınıflandırılması, değerlendirilmesi ve özellikle de yaşatılması konusunda çalışmalar yapmak.

 

f. Yurtdışındaki üniversitelerle iş birliği kurarak ortak çalışmalar yapmak. Değişim programları çerçevesinde alanla ilgili dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve beraberinde Türk müziğinin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlamak.