• 03423171601

MÜZİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALININ AÇILMA GEREKÇELERİ

 

  • Çok yönlü ve oldukça zengin bir yapısal özelliğe sahip olan Türk Müziğinin; müzikal, sanatsal, kültürel, sosyal din vb. özelliklerine ilişkin bilimsel çalışmalar yapmak ve bu konularda alanında uzman müzik bilimciler yetiştirmek.

  • Bilim ve teknik alanında kendini kanıtlamış olan üniversitemizin “Folklor” ve “Müzik Bilimleri” alanlarında da akademik çalışmalar yapmasına olanak sağlayarak Türk kültürüne katkıda bulunmak.

  • Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hem araştırma hem de uygulama yapabilme olanağı sağlayarak, Genel Müzik Bilimi ve Türk Müziği alanlarında disiplinlerarası çalışmalar yapmak.

  • Türk müziğinin tanıtımına yönelik yerel, ulusal ve uluslararası bilimsel projeler gerçekleştirmek, Böylelikle küreselleşen dünyada Türk kültürünün zenginliğini yerelden ulusala, ulusaldan uluslararası platformlara taşımak.

  • Sözlü kültür ürünlerini müzikal yapıları ile derlemek ve bilimsel yayınlara dönüştürmek. Tespit edilen kültürel malzemelerin sınıflandırılması, değerlendirilmesi ve özellikle de yaşatılması konusunda çalışmalar yapmak.

  • Yurtdışındaki üniversitelerle iş birliği kurarak ortak çalışmalar yapmak. Değişim programları çerçevesinde alanla ilgili dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve beraberinde Türk müziğinin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlamak.